Produktu konfigurators

Produktu konfigurators ir viens no būtiskākajiem Austra ERP moduļiem. Tas palīdz uzņēmumiem veidot neierobežotu skaitu produktu tipu un to iespējamo opciju konfigurāciju - gabarītus, komplektāciju, krāsu, apstrādes veidus, utt. 

Izveidotās produktu konfigurācijas tiek izmantotas saistītos sistēmas procesos - tāmēšanā, komplektācijas veidošanā, materiālu rezervācijā, ražošanas normu aprēķinā un pasūtījuma dokumentācijas ģenerēšanā.

Šādā veidā, pārdevējam, izplatītājam vai citam pasūtītājam, definējot produkta būtiskos atribūtus (piem., tips, krāsa, gabarīti), automātiski tiek izveidota tāme, piedāvājuma dokumentācija, komplektācijas lapa, ražošanas normas un veikta materiālu rezervācija.

 

Ieguvumi klientam

Definētu produktu konfigurāciju izmantošana Zeta Industry klientam vārtu un fasāžu ražošanas sfērā ir ļāvusi:

  • Aizvietot neskaitāmus Excel tāmēšanas failus, ko iespējams automatizēt tikai daļēji;
  • Nodrošināt vienotu un standartizētu kanālu pasūtījuma informācijas izveidei un izmantošanai saistītajos procesos;
  • Novērst neprecizitātes komunikācijā starp pasūtītājiem, grāmatvedību, ražošanu un noliktavu.   
< Uz sākumu