Ražošanas plānošana

Salīdzinoši ar vispārīga pielietojuma ERP sistēmām, Austra ERP platforma ir fokusēta tieši uz ražojošiem uzņēmumiem. Līdz ar to, tās mērķis ir maksimāli atvieglot un padarīt efektīvāku tieši ražošanas plānošanas un uzraudzības procesus. 

 

Ražošanas plānošanas interfeisi

Pirmām kārtām, Austra ERP ir veidota tā, lai ražošanas plānošanas operatoram sniegtu pilnvērtīgu un kontekstuālu informācijas apjomu, lai veiktu savas primārās funkcijas - plānotu un veiktu izmaiņas ražošanas plānā - tajā pašā laikā neatrādot informāciju, kas ir lieka. 

Ražošanas plānošanas opertors un procesā iesaistīti darbinieki var ērti:

  • Pārskatīt ražošanas plānu kalendārajā skatā;
  • Izmantojot drag-and-drop funkcionalitāti veikt plāna veidošanu un pārplānošanu;
  • Pārskatīt ražošanas resursu (darbinieku un iekārtu) noslodzes;
  • Pārskatīt dienas darba plānu konkrētām resursu vienībām;

 

Automatizācijas algoritmi

Otrām kārtām, Austra ERP atbalsta plānošanas procesu automatizāciju. Balstoties uz iepriekš definētām resursu kapacitātēm un uz ražošanu nodoto pasūtījumu parametriem (ražošanas normām un izejmateriāliem), sistēma spēj pati veidot ražošanas plānu konkrētam periodam, maksimāli noslogojot resursu kapacitāti.

< Uz sākumu